UCA – University of Central Asia,Khorog, Tajikistan

Khorog, Tajikistan

• Datum: Since 06/2014 –
• Lokacija: Khorog, Tadzikistan
• Klijent: UCA – University of Central Asia
• Pozicija: Deo glavnog projekta elektroenergetskih
instalacija i glavni projektant
telekomunikacionih i signalnih instalacija
• Opis: Prvi privatni internacionalni univeryitet
Tađikistan. Faza 1 22.000 m2.
• Web : www.ucentralasia.org
• Tip projekta: Glavni projekat za izvođenje instalacija
jake i slabe struje