„TQ Plaza“, Budva

TQ Plaza-budva

• Datum: 2010
• Lokacija: Budva, Crna Gora
• Klijent: TQ
• Pozicija: Izvođački projekat instalacija automatske
dojave požara i instalacija ozvučenja
• Opis: RESORT / COMMERCIAL / OFFICE
SPACE „TQ Plaza“, Budva, 2010. god.
(oko 44 000 m2)
• Web : www.tqplaza.net
• Tip projekta: Izvođački projekat sistema dojave požara,
sistema ozvučenja i govornih poruka