Delta Park

Delta Park

• Datum: 2009
• Lokacija: Kragujevac, Srbija
• Klijent: Delta Park Properties
• Pozicija: Glavni projekat elektroenergetskih
instalacija, instalacije elektromotornog
pogona (EMP), centralni sistem
nadzora i upravljanja (CSNU),
glavni projekat za izvođenje
telekomunikacionih i signalnih
instalacija.
• Opis: Retail Park “Delta Park”, oko 15 000m2
• Web : www.deltapark.rs
• Tip projekta: Glavni projekat za izvođenje instalacija
jake i slabe struje