Tempo - Novi Sad

Tempo - Novi Sad

• Datum: 2006
• Lokacija: Novi Sad, Srbija
• Klijent: TEMPO
• Pozicija: Deo glavnog projekata
elektroenergetskih instalacija i
glavni projekat telekomunikacionih i
signalnih instalacija
• Opis: Površina skladišno distributivnog centra
10 000m2
• Web : www.tempocentar.com
• Tip projekta: Glavni projekat za izvođenje instalacija
jake i slabe struje