Polimark

• Datum: 2014.- 2015.
• Lokacija: Bograd
• Klijent: Polimark
• Pozicija: Glavni projekat telekomunikacionih i
signalnih instalacija.
• Opis:  
• Web : www.polimarkgroup.com
• Tip projekta: Glavni projekat za izvođenje instalacija
slabe struje