Institur za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad

• Datum: 2007.
• Lokacija: Novi Sad, Srbija
• Klijent: Institut za ratarstvo i povrtarstvo NOVI
SAD
• Pozicija: Glavni projekat elektroenergetskih
instalacija i glavni projekat
telekomunikacionih i signalnih
instalacija.
• Opis: Skladišno - distributivni centar Instituta
za ratarstvo i povrtarstvo NOVI SAD
(6000 m2).
• Web : www.nsseme.com
• Tip projekta: Glavni projekat za izvođenje instalacija
jake i slabe struje