Interspeed

 

• Datum: 2008.
•Lokacija: Presevo, Srbija
• Klijent: Interspeed
• Pozicija: Glavni projekat elektroenergetskih instalacija, instalacije elektromotornog pogona (EMP), centralni sistem nadzora i upravljanja (CSNU), glavni projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija.
• Opis: Poslovno komercijalan zgrada “Interspeed”
• Web :  www.interspeed.rs
• Tip projekta: Glavni projekat za izvođenje instalacija jake i slabe struje