Truck Stop Tomy

truck stop tomy

• Datum: 2010
• Lokacija: Beograd, Srbija
• Klijent: ”TRUCK STOP TOMY“
• Pozicija: Deo glavnog projekta elektroenergetskih
instalacija i glavni projekat
telekomunikacionih i signalnih instalacija
• Opis: Hotel i poslovni kompleks 10.000 m2
• Web : www.tst.rs
• Tip projekta: Glavni projekat za izvođenje instalacija
jake i slabe struje