Grand Casino

Grand Casino

• Datum: 2008.
• LoKacija: Beograd, Srbija
• Klijent: GRAND CASINO, HOTEL
”JUGOSLAVIJA”
• Pozicija: Glavni projekat elektroenergetskih
instalacija i glavni projekat
telekomunikacionih i signalnih
instalacija.
• Opis: Rekonstrukcija “Hotel Jugoslavija”
GRAND CASINO.
• Web : www.grandcasinobeograd.rs
• Tip projekta: Glavni projekat za izvođenje instalacija
jake i slabe struje